Matematik

mer Kommer inom kort.
Derivatans definition.
 
Derivata har många definitoner och alla står inte med i dagens litteratur. Jag tänkte uföra en klassisk metod för Derivatas definition som kan vara tillnytta. Den kallas Newton fluxionsmetod:
Newton kallade sin metod för fluxionsmetoden. Han använde följande beteckningar: x=fluent. x¨=fluxion och x¨o=moment. Fluenten beskrivs som en punkt som rör sig. Fluxionen av en fluent är hastighet i varje punkt.Momentet definineras som x¨ multiplicerat med ett kort tidsintervall o. Under väldigt korta tidsintervall o kan hastigheten för fluenten betraktas som konstant alltså att x=x+x¨o. 
om man ska derivera en funktion enligt Newtons metod går man till väga på följande sätt. Tänk dig att rörelsen av en punkt(x,y) beskrivs av funktionen y=2x^2-6x+5 (från hemtentan). efter ett mycket kort tidsintervall kommer punktens koordinater att vara x+x¨o samt y+y¨o. då kan funtionen uttryckas:
 
y+y¨o=2(x+x¨o)^2-6(x+x¨o)+5         insättning av y=2x^2-6x+5 i VL 
2x^2-6x+5+y¨o=2x^2+4xx¨o+2x¨o^2-6x-6x¨o+5        förenkla 
y¨o=4xx¨o+2x¨o^2-6x¨o          förkorta bort o, som ej är 0 utan oändligt litet 
y¨=4xx¨+2x¨o-6x¨                    låt o närma sig 0 
y¨=4xx¨-6x¨                             dividera med x¨
y¨/x¨=4x-6                 det här känner vi igen som derivata delta y/delta x
 
 
 
 
"Härledning" för Logartimers lagar.
T.ex Lagen.  Log_a x - log_a y=log_a(x/y)
 
Härledning:
för positiva tal M och T gäller:
om vi låter log_a x=M och log_a y=T
x=a^M och y=a^T
sambandet ger x/y=a^M/a^T
                          x/y=a^M-T
                          " loga på både sidorna"
               log_a(x/y)=log_a a^M-T
              log_a(x/y)=(M-T)log_a a men vi vet att log_a a=1.
              log_a(x/y)=M-T
           ersätta för M och T från log_a x=M och log_a y=T
                             log_a(x/y)=log_a x - log_a y.
Jag tror att man gör samma sak på andra potsenslagarna. tex potenslagarna i logaritmerform.
eftersom logartimer är exponenter så kan potenslagarna också formuleras i logartimform. så här går till:
M*T= två fall
första fall= 10^log(M*T)
andra fall=10^logM*10^logT=10^logM+logT
både fallen ger= 10^log(M*T)=10^logM+logT
detta betyder att log(M*T)=logM+logT
på liknande sätt förenklas log(M/T) och Log A^y.
 
En exempel som ni kanske ska stöta på!
hur bestämmer man summan av log_4 8+log_8 8+log_16 8
så här går till:
log_4 8+log_8 8+log_16 8= (lg8/lg4)+(lg8/lg/8)+(lg8/lg16)=
(lg2^3/lg2^2)+1+(lg2^3/lg2^4)= (3lg2/2lg2)+1+(3lg2/4lg2)=
(3/2)+1+(3/4)=13/4.
 

1,3,9,27,81,.....

Varje tal är 3 gånger än förgående tal förutom 1

Första talet är 1

vi kallar talen för a

a_1=1
a_2=3
a_3=9
a_4=27 etc..

En rekursionsformel för talföljden
a_n+1= 3 x a_n där a_1=1 

t.ex. vad blir femte tal, vi vet att Fjärde talet a4=27

a_4+1=3 x a_4

a_5= 3 x 27 = 81

......................................................................................

Gammal rysk multiplikation..
t.ex. 23*27

I rysk multiplikation halverar den ena faktorn och dubblerar den andra men vid halvering tar man bara med heltals delen alltså inte i decimalform

Halvering, Dubblering
23,             27
11,             54
5,               108
2,               216
1,               432

Jämna tal i halvrings och dubbelring lista stryks alltså 2 och 216 stryks

plusa ihop de ostrukna talen i dubbelrings lista:

27+54+108+432=621

Alltså 23*27=621

.................................................................................

2 x 5= 10 och 2 x 2=4 men 12 x 13?
Lika snabbt som t.ex. 2 x 3 tar man
1 x 1=1
2 + 3=5
2 x 3=6 då lägger man bara de efter varandra 156.
alltså 12 x 13=156

t.ex.
11 x 16
1 x 6=6
1 + 6=7
1 x 1=1
vilket blir 176

11 x 16=176

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)